Digər

28 May-Müstəqillik Günü

11-ci əsrdə Səlcuqların ölkəmizi istilası ilə Azərbaycan xalqının formalaşma prosesi başa çatdı.Milli kimliyini unutmuş bu xalq tarix boyu müxtəlif imperiyaların əsarəti altında qalmışdı.20-ci əsri keçmişlə yeni dünya arasında “körpü” adlandırmaq olar.Bu dövrdə müstəmləkəçilik tendensiyası sıradan çıxaraq yerini milli dövlətlərə buraxdı.
Çar Rusiyasının süqutu ilə yaranan tarixi imkanlardan istifadə edərək 1918-ci il 28 may tarixində  M.Ə.Rəsulzadənin başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olundu.

AXC- bütün müsəlman Şərqində ilk parlamentli Respublika idi.Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq o Azərbaycan xalqını milli kimliyi ilə tanış etdi, onu bir bayraq altında birləşdirdi və 73 il sonra yenidən qurulacaq xələfinə zəngin irs buraxdı.
70 illik əsarətdən sonra 1991-ci ildən Azərbaycan xalqı yenidən müstəqilliyinə qovuşdu və özünü AXC -nin hüquqi varisi elan etdi.Ulu öndər H.Əliyevin başçılığı ilə Müstəqil Azərbaycan Respublikası yenidən formalaşdı.
Artıq 30 ildir ki, biz toxumları bir əsr öncə səpilmiş hürriyyət havası ilə tənəffüs edirik.
2020-ci ildə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin etməklə  varlığımızı və uzun müddət var olacağımızı bütün dünyaya sübut etdik.
Müstəqilliyimiz bir muzeydə gecə- gündüz keşiyində durulan dünyanın ən qiymətli ləl-cəvahirindən daha qiymətlidir. Çünki onu qanımız bahasına almışıq.
Yaşasın tarix boyu hər zərrəsini şəhid qanı ilə aldığımız Müstəqil Azərbaycan!

Şərh yazın